Έχουμε μακρά παράδοση στον αυτοματισμό με δημοφιλη PLCs της αγοράς όπως : Siemens, Schneider Electric, OMRON, Rockwell.

Διαθέτουμε όλα εκείνα τα εργαλεία (sofware tools) ώστε να είμαστε σε θέση σε συνδυασμό με το δίκτυο των πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών μας, να παραδώσουμε ολοκληρωμένα μια πλήρη εφαρμογή αυτοματισμού. Από τη προμήθεια των υλικών και τη κατασκευή του πίνακα αυτοματισμού έως την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του.

Με το πέρας της εγκατάστασης, παρέχουμε πλήρες documentation στους πελάτες μας το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια (EPLAN) του πίνακα αυτοματισμού και της εγκατάστασης, καθώς και το πλέον πρόσφατα ενημερωμένο αρχείο του λογισμικού που αφορά τον συγκεκριμένο αυτοματισμό.

PLC