Το νέο servo drive Compax3 είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας της Parker στο Motion Control με κύριο χαρακτηριστικό του την ευελιξία που μας παρέχει, επιλέγοντας την κατάλληλη έκδοση, για την πραγματοποίηση και των πιο απαιτητικών εφαρμογών στην πλατφόρμα (IEC61131-3)

Η λογική του νέου τρόπου προγραμματισμού συνίσταται στη δημιουργία και εκτέλεση Function Blocks, τρόπος παρόμοιος με τον προγραμματισμό PLCs

Ο ενσωματωμένος ελεγκτής (controller) που υπάρχει στον Σερβοενισχυτή είναι απλούστατος στη χρήση και τον προγραμματισμό χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση στον έλεγχο σερβοκινητήρων.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρει ενσωματωμένο το λογισμικό για συνήθεις εφαρμογές, που με απλή παραμετροποίηση και μόνο, ο χρήστης μπορεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να θέσει σε λειτουργία όπως:

  • Μηχανές παραγωγής πλαστικής σακούλας
  • Κοπή υλικού εν κινήσει
  • Τροφοδότες (feed control)
  • Electronic gear με απεριόριστο λόγο μετάδοσης για εύκολο και απόλυτο συγχρονισμό μεγάλου αριθμού αξόνων
  • Ηλεκτρονικό έκκεντρο (CAM control) για σύνθετες μηχανές συσκευασίας όπως π.χ. καρτονέττες, κάθετες μηχανές,κλπ
Σερβοενισχυτές